NePornu, z. s.

NePornu, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavím cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostním chováním spojeným se sledováním pornografie, především formou koučinku.

Organizace NePornu funguje na základě individuálních finančních darů. Nepobíráme žádné státní ani evropské dotace.

Vedení organizace tvoří křesťané z různých křesťanských společenství. Organizace nespadá pod žádnou konkrétní církev. Ačkoliv jsme křesťané, což utváří náš etický základ ve vztahu k pornografii, respektujeme náboženské názory druhých lidí. Naši víru nechceme nikomu vnucovat, jelikož naším hlavím záměrem je pomáhat lidem v jejich závislosti na pornu. V naší argumentaci se pak opíráme především o fakta a odborné články. Nechceme nikomu vnucovat, že by se neměl na porno dívat, ale chceme na základě vědeckých výzkumů upozorňovat na rizika spojená se sledováním porna.

Kontaktní informace

Poštu zasílejte na adresu:

NePornu, z. s.
Polská 346/29
779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:

Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
pete[at]nepornu.cz 

Registrační údaje:

NePornu, z. s.
Polská 346/29
779 00 Olomouc

IČ: 08772207
Spolek registrovaný v rejstříku krajského soudu v Ostravě spis. zn. L 18977.