Jak můžete podpořit Anonymní pornoholiky?

Projekt Anonymní pornoholici funguje pod záštitou nestátní neziskové organizace (NNO) NePornu, z. s., která funguje na základě individuálních finančních darů. Nepobíráme žádné státní ani evropské dotace. Díky těmto darům můžeme nabízet pomoc lidem závislým na pornu zcela zdarma.

Pokud vás náš projekt zaujal, budeme rádi, když nás podpoříte jednorázovým nebo pravidelným měsíčním darem. 

Potvrzení o darech

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. vystavujeme vždy na začátku roku potvrzení o darech za předešlý kalendářní rok. Toto potvrzení slouží jako doklad pro odpočet uvedené hodnoty daru od základu daně z příjmu dárce (§ 15 u fyzických osob, resp. § 20 u právnických osob).

Pokud darujete prostřednictvím portálu Darujme.cz, můžete přímo tam uvést jméno a trvalou adresu dárce, které se musí uvádět na potvrzení o darech. Pokud ovšem darujete přímo na účet a máte o toto potvrzení zájem, pošlete nám tyto informace prostřenictvím našeho formuláře. 

Přispět přímo na účet NePornu

Číslo účtu: 2601745437 / 2010

Variabilní symboly

200 – podpora Anonymních pornoholiků
500 – obecné potřeby projektu NePornu 

Přispět kartou přes portál Darujme.cz