Vzájemná podpora na cestě k uzdravení
Najít místní skupinuPodpořit projekt

Co jsou Anonymní pornoholici?

Anonymní pornoholici (AP) jsou podpůrné skupiny postavené na principech a tradicích Anonymních alkoholiků (AA).

Tyto skupiny jsou zde pro kohokoliv, kdo zápasí se závislostí na pornografii. Jedná se o místní svépomocné skupiny, které mají otevřenou náruč pro každého, kdo se chce své závislosti zbavit, nehledě na rasu, pohlaví, věk, sexualitu, vzdělání, politický názor či náboženské vyznání.

Účast na setkáních není nijak zpoplatněna.

Jakým způsobem probíhá setkání?

Setkání se obvykle konají 1x týdně (nejméně ovšem jednou za dva týdny) a trvají přibližně 60-90 minut.

Místa, kde se anonymní pornoholici setkávají, jsou bezpečná a klidná.

Účast by neměla přesáhnout 10 lidí, aby každý člen měl možnost se sdílet. Nicméně každý člen má možnost se také rozhodnout, že se sdílet nebude a že bude pouze poslouchat. Členové totiž nemají povinnost se sdílet, aby se necítili zbytečně pod tlakem. Sdílení samo o sobě je důležitou součástí každého setkání i samotného procesu uzdravení, ale každý má svobodu postupovat vlastním tempem a sdílet se teprve ve chvíli, kdy se na to cítí připraven.

Na všech setkáních se zároveň dodržují určitá pravidla, která vychází ze základních hodnot. Například se jedná o tato pravidla: 

 • co se řekne ve skupině, zůstane ve skupině
 • není povinnost mluvit
 • vždy mluví jen jeden
 • komunikuje se s celou skupinou
 • nesoudíme a nehodnotíme ostatní
 • nemluvíme obecně, ale každý sám za sebe
 • vyhýbáme se vulgaritám
 • při sdílení zkušeností se vyhýbáme explicitním sexuálním popisům

Základní hodnoty

Střízlilvost

Střízlivost představuje svobodu od nutkavého sexuálního chování (sledování pornografie), které ohrožuje vztahy a morální integritu. Střízlivost je také schopnost vytvářet a udržovat hluboké mezilidské vztahy.

Otevřenost

Setkání jsou otevřená pro všechny, pro muže i ženy. Přítomnost osob opačného pohlaví poskytuje příležitost učit se komunikovat o svých pocitech, prožitcích a potřebách.

Anonymita

Všichni účastníci musí zachovávat anonymitu ostatních členů mimo skupinu, aby nedošlo k odhalení jejich identity. Takové jednání by mohlo vést ke ztrátě pocitu důvěry a bezpečí.

Upřímnost

Upřímnost je důležitou součástí procesu uzdravení, tedy upřímnost ve vztahu k sobě i k ostatním členům skupiny. Závislý člověk si může ve skupině vyzkoušet, že je možné být upřímný, že jej druzí přijímají a že je dobré upřímnost prohlubovat.

Diskrétnost

Kromě anonymity je také zapotřebí diskrétnost. Všechno, co se řekne na setkání skupiny, musí zůstat na setkání skupiny. Případné odhalení některých detailů by mohlo vést opět k odhalení identity člena, a následně ke ztrátě pocitu bezpěčí a důvěry.

Respekt

Respektujeme všechny názory, vyznání víry nebo sexuální orientaci. Lidé na skupině hledají pomoc a pochopení, a tak je důležité nehodnotit jejich slova a činy. Díky našemu respektu je můžeme podpořit na jejich cestě k uzdravení.

Základní hodnoty

Střízlilvost

Střízlivost představuje svobodu od nutkavého sexuálního chování (sledování pornografie), které ohrožuje vztahy a morální integritu. Střízlivost je také schopnost vytvářet a udržovat hluboké mezilidské vztahy.

Anonymita

Všichni účastníci musí zachovávat anonymitu ostatních členů mimo skupinu, aby nedošlo k odhalení jejich identity. Takové jednání by mohlo vést ke ztrátě pocitu důvěry a bezpečí.

Diskrétnost

Kromě anonymity je také zapotřebí diskrétnost. Všechno, co se řekne na setkání skupiny, musí zůstat na setkání skupiny. Případné odhalení některých detailů by mohlo vést opět k odhalení identity člena, a následně ke ztrátě pocitu bezpečí a důvěry.

Otevřenost

Setkání jsou otevřená pro všechny, pro muže i ženy. Přítomnost osob opačného pohlaví poskytuje příležitost učit se komunikovat o svých pocitech, prožitcích a potřebách.

Upřímnost

Upřímnost je důležitou součástí procesu uzdravení, tedy upřímnost ve vztahu k sobě i k ostatním členům skupiny. Závislý člověk si může ve skupině vyzkoušet, že je možné být upřímný, že jej druzí přijímají a že je dobré upřímnost prohlubovat.

Respekt

Respektujeme všechny názory, vyznání víry nebo sexuální orientaci. Lidé na skupině hledají pomoc a pochopení, a tak je důležité nehodnotit jejich slova a činy. Díky našemu respektu je můžeme podpořit na jejich cestě k uzdravení.

Patronát

Velmi podstatnou součástí skupiny Anonymních pornoholiků je vzájemná podpora jednotlivých členů. Každý z nich má též svého patrona. Patronát je dobrovolné propojení dvou členů skupiny za účelem sdílení osobních zkušeností, podpory a zpětné vazby.

Smyslem patronátu je, aby závislý člověk nebyl na cestě k uzdravení sám, ale aby se měl kdykoliv na koho obrátit. Patron sice není dokonalý a možná sám ještě zápasí, ale měl by mít více zkušeností.

Patrona si každý člen může samozřejmě najít také mimo skupinu Anonymních pornoholiků. V takovém případě doporučujeme, aby si vámi zvolený patron prošel naším online kurzem, který mu poskytne základní informace a tipy, jak vás může doprovázet. 

12 kroků

Koncept 12 kroků je náplní prakticky všech anonymních setkání lidí s různými závislostmi. Má pomoci závislému krok po kroku překonat závislost. Kroky jsou prováděny samostatně a tempem závislého tak, jak mu je nepříjemnější. V případě dotazů ohledně jednotlivých kroků se obrací na další členy setkání, kteří mu dávají zpětnou vazbu a podporu v podobě příkladů, jak kroky projít.

 1. Přiznali jsme, že jsme bezmocní vůči svému návykovému sexuálnímu chování a že jsme ztratili kontrolu nad svým životem.
 2. Dospěli jsme k přesvědčení, že Bůh či Síla vyšší než naše vlastní nám může vrátit duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se odevzdat svou vůli a svůj život do péče Boha či Vyšší síly, jak mu rozumíme my sami.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami se sebou.
 5. Přiznali jsme Bohu či Vyšší síle, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
 6. Jsme připraveni na to, aby Bůh či Vyšší síla odstranil všechny naše charakterové vady.
 7. Pokorně jsme Boha či Vyšší sílu požádali, aby odstranil naše nedostatky.
 8. Sepsali jsme seznam všech lidí, kterým jsme ublížili, a dospěli jsme k ochotě provést nápravu.
 9. Provedli jsme nápravu, kdekoli nám to situace dovolila, s výjimkou toho, kdy by naše počínání někomu ublížilo.
 10. Pokračujeme v osobní inventuře – když chybujeme, ihned si to přiznáme.
 11. Pomocí modlitby a meditace zdokonalujeme svůj vědomý styk s Bohem či Vyšší silou, jak mu rozumíme my sami, a modlíme se pouze za to, aby nám dal poznat svou vůli a sílu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků je, že jsme se duchovně probudili, a v důsledku toho jsme se začali snažit předávat toto poselství ostatním pornoholikům a aplikovat tyto principy ve všech oblastech našeho života.

Na jakých místech fungují skupiny AP?

Podpůrné skupiny AP jsou v České republice naprostou novinkou. Věříme, že postupně bude narůstat počet míst, kde se budou tyto skupiny scházet. Na těchto stránkách budeme vždy průběžně aktualizovat místa, kde se AP setkávají.

Kvůli bezpečnosti a zachování soukromí zde zveřejníme vždy jen města, ve kterých se skupiny AP setkávají. Pokud se budete chtít na skupinu připojit, napište nám prostřednictvím našeho formuláře (dole na stránce). Následně se vám ozve vedoucí místní skupiny a domluví se s vámi na podrobnostech a sdělí vám, kde se skupina potkává. 

Aktuální města, kde fungují skupiny AP

Brněnská skupina AP

Hlavní vedoucí: Martin a Dominik
Frekvence setkání: 1x za dva týdny
Den setkání: čtvrtek
Čas setkání: 18:00 – 20:00

Skupina AP Praha centrum

Hlavní vedoucí: Radek a Ondřej
Frekvence setkání: 1x za dva týdny
Den setkání: pondělí
Čas setkání: 18:30 – 20:00

Skupina AP Plzeň

Hlavní vedoucí: Martin a Pavel 
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: čtvrtek
Čas setkání: 18:00 – 19:00

Olomoucká skupina AP

Hlavní vedoucí: Pete a Martin
Frekvence setkání: 1x za týden
Den setkání: pondělí
Čas setkání: 18:00 -19:00

Skupina AP Jihlava

Hlavní vedoucí: Klára
Frekvence setkání: 1x za dva týdny
Den setkání: pondělí
Čas setkání: 18:00 – 19:00

Online skupiny 

 

Online skupina AP

Hlavní vedoucí: Matěj
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: úterý
Čas setkání: 19:00 – 20:30

Online skupina AP pro ženy

Hlavní vedoucí: Jitka
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: úterý
Čas setkání: 19:00 – 20:30 

Online skupina pro partnerky závislých

Hlavní vedoucí: Táňa
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: středa
Čas setkání: 19:30 – 20:45

 

Připravujeme:

Skupina AP Svitavy

Hlavní vedoucí: Libor
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: (zatím neurčeno)
Čas setkání: (zatím neurčeno)

Skupina AP Česká Lípa

Hlavní vedoucí: Matěj
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: (zatím neurčeno)
Čas setkání: (zatím neurčeno)

Skupina AP Vsetín

Hlavní vedoucí: Katka
Frekvence setkání: 1x týdně
Den setkání: úterý
Čas setkání: 19:00 – 20:00

Skupina AP Zlín

Hlavní vedoucí: Martin
Frekvence setkání: 1x za dva týdny
Den setkání: (zatím neurčeno)
Čas setkání: (zatím neurčeno)

Skupina AP Písek

Hlavní vedoucí: Dan
Frekvence setkání: 1x za 14 dní
Den setkání: (zatím neurčeno)
Čas setkání: (zatím neurčeno)

Chci založit místní skupinu AP...

Nefunguje ve tvém městě podpůrná skupina Anonymních pornoholiků?
Máš alespoň jedno kamaráda, se kterým bys chtěl skupinu AP založit, abys mohlo pomáhat dalším?

Napiš nám a my ti poradíme, jak na to! 

Všechny skupiny AP fungují pod záštitou projektu NePornu. Stejně jako nechceme, aby si lidé museli procházet závislosti na pornu sami, tak nechceme nechat samotné ani vedoucí skupin AP. Proto si každý vedoucí nejprve projde naším online školením, a následně je v kontaktu s naším koordinátorem AP. Vedoucím také nabízíme možnost dalšího vzdělávání v podobě pravidelného školení a supervizních setkání.